Re-integratiebegeleiding 2de spoor

Het is een scenario waar je niet direct rekening mee houdt, wanneer je kiest voor een baan en daarin ook goed op je plek zit. Door ziekte of als gevolg van een ongeval, kun je te maken krijgen met blijvende beperkingen, waardoor het niet langer haalbaar is om je eigen werk uit te voeren. Ineens word je, naast de verwerking en acceptatie van je beperkingen, ook geconfronteerd met het verlies van de zekerheden van je vaste baan en de toekomstplannen die daarmee samen hingen. Zo’n situatie is ingrijpend en kan je wereld op zijn kop zetten.

Onze consulenten helpen je in deze situatie bij deze verwerking, maar ook bij het besef dat er naast het verlies ook nieuwe kansen zijn. Samen met jou onderzoeken we waar jouw competenties liggen, je ambities, je vaardigheden, maar ook waar je passie ligt en van welke (werk)omstandigheden je gelukkig wordt. Van hieruit wordt een plan opgesteld, waarmee je aan de slag kunt. In eerste instantie zal dat gericht zijn op het opdoen van de vaardigheden die nodig zijn om je op dit nieuwe terrein te begeven. Daarna zul je leren hoe je je actief kunt gaan begeven op dit vlak, door het opstellen van een goed CV en je op een goede manier te kunnen presenteren aan een potentiële nieuwe werkgever (sollicitatietraining).

Met als uiteindelijk doel weer zicht te krijgen op werk, waarin je je opnieuw op je plek voelt en je een nieuwe toekomst tegemoet kunt zien.

UWV
Volgens de meest recente Werkwijzer Poortwachter, welke het UWV hanteert voor het beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgever én de werknemer, wordt ‘bij een re-integratie in Spoor 2 de arbeidsongeschikte werknemer actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor hem geschikte functie in een andere organisatie dan in die van de eigen werkgever. Dit gebeurt op basis van een van tevoren opgesteld en schriftelijk vastgelegd re-integratieplan.

inc. Re-integratie B.V. draagt zorg voor een adequate begeleiding en verslaglegging, welke voldoet aan de gestelde voorwaarden van het UWV. Dit zodat het re-integratiedossier voor dit de 2de spoor begeleiding volledig ‘Poortwachter proof’ is.

Meer weten?

Bel of mail ons gerust voor meer informatie of maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Bekijk ook eens incgezondwerken.nl
Sluiten