Over ons

Vanuit onze jarenlange ervaring in de arbodienstverlening, is onze inzet altijd gericht geweest op optimale inzetbaarheid. Hierdoor kijken we bij inc. Re-integratie B.V. naar mogelijkheden (rekening houdend met de beperkingen) en denken we ‘out of the box’ mee met onze opdrachtgevers, waarbij het belang van alle betrokken partijen wordt meegewogen.

Werk is van groot belang voor het welbevinden van het individu: het is de belangrijkste bron van inkomen, geeft structuur aan de dag en draagt bij aan sociale integratie en maatschappelijke participatie. Het is dan ook onze missie om cliënten handvatten aan te reiken bij het invulling geven aan dit waardevolle deel van hun leven. Dit vanuit onze visie dat ieder mens zowel over eigen verantwoordelijkheid als over eigen krachten en talenten beschikt, die hem in staat stellen keuzes te maken in het leven. Vanuit persoonlijke betrokkenheid draagt de begeleiding van onze consulenten bij aan het opnieuw inzetten van deze eigen kracht en talenten in de (nieuwe) omstandigheden.

Ons team

001_bymarjo_INC Gezondwerken astrid-526

Astrid van Houwelingen

trainer / arbeidsdeskundige

De mens en zijn/haar werk, loopt als een rode draad door mijn eigen loopbaan. Als HR-professional, als trainer/coach en als arbeidsdeskundige.

Het heeft mij altijd gefascineerd. Werk doet zoveel voor mensen; uiteraard zorgt het voor de basale behoeften als inkomen en zekerheden, maar het geeft ook zelfvertrouwen, identiteit, status, ontplooiing, structuur, regelmaat, vriendschappen, netwerk, etc.

Het ontbreken van werk door ziekte of werkloosheid óf niet het juiste werk doen, doet dan ook net zoveel met mensen. Vanuit deze gedachte begeleid ik mensen in hun ambities en hun persoonlijke ontwikkeling, zodat zij een optimale invulling kunnen geven aan hun loopbaan.

019_bymarjo_INC Gezondwerken Paula-367

Paula van Wijngaarden

coach

Wanneer je niet meer in staat bent om je eigen werkzaamheden te kunnen oppakken, komt er veel op je af.

Je hebt hier niet om gevraagd, maar moet het wel accepteren. Daarnaast is er onzekerheid en onwetendheid. Dit kan een moeilijk proces zijn, waarin je soms best wat ondersteuning kunt gebruiken.

Vanuit mijn rol als coach ben ik in staat om een luisterend oor te bieden, maar ook gerichte adviezen en handvatten te bieden. Hierdoor help ik cliënten in de transitie van de zekerheden van het verleden en de onzekerheid van het nu, naar nieuwe motivatie voor de toekomst.

009_bymarjo_INC_08042024_Kayleigh_-699

Kayleigh van Noordennen

re-integratiecoach

Mijn naam is Kayleigh, en als re-integratiecoach ben ik hier om je te begeleiden naar een nieuwe en passende baan, zelfs in het licht van eventuele belemmeringen en beperkingen. Mijn passie ligt in het ontdekken van jouw unieke talenten en mogelijkheden. Ik begrijp dat re-integratie uitdagend kan zijn, en ik sta klaar om je te ondersteunen bij elke stap. Mijn aanpak is doordrenkt met enthousiasme en positiviteit, omdat ik geloof dat zelfs in moeilijke tijden er altijd kansen zijn. Samen gaan we op zoek naar jouw vaardigheden en passies, en werken we aan het vinden van een baan die niet alleen past bij jouw capaciteiten, maar ook bij jou als persoon.

Laten we samen de weg inslaan naar een nieuwe, boeiende werkplek die niet alleen voldoet aan jouw professionele behoeften, maar ook aansluit bij jouw persoonlijke groei. Ik kijk ernaar uit om je te helpen ontdekken wat mogelijk is en je te begeleiden naar een veelbelovende toekomst.

003_bymarjo_INC Gezondwerken Corline 2-677

Corline de Fockert

Re-integratiecoach

Mijn naam is Corline de Fockert en ik ben een re-integratiecoach met een passie voor het begeleiden van mensen naar een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Mijn doel is om je te ondersteunen en te begeleiden tijdens het proces van re-integratie.

Als re-integratiecoach geloof ik sterk in het creëren van een ondersteunende en stimulerende omgeving waarin je je vaardigheden en zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Mijn aanpak is persoonsgericht en op maat gemaakt, waarbij ik de unieke behoeften en doelen van elk individu in overweging neem.

Ik beschik over de nodige kennis en vaardigheden om effectieve begeleiding te bieden op verschillende aspecten van re-integratie, zoals loopbaanplanning, vaardigheidstraining, en emotionele ondersteuning.

Ik kijk ernaar uit om samen te werken en een positieve impact te hebben op de re-integratie.

003_bymarjo_INC_08042024_Elise Vahlkamp_-599

Elise Vahlkamp

re-integratiecoach

Als re-integratiecoach is het mijn passie om mensen te begeleiden naar de arbeidsmarkt na een periode van afwezigheid. Met een achtergrond die me in staat stelt om zowel professionele als persoonlijke perspectieven te bieden begeleid ik je graag in dit traject. Mijn persoonlijke ervaring biedt begrip en kennis van de obstakels die komen kijken bij het re-integratie proces. Mijn doel is dan ook niet alleen om te helpen bij het vinden van passende loopbaanmogelijkheden maar ook om een duurzaam gevoel van zelfvertrouwen en empowerment te creëren zodat je met vertrouwen de volgende stap in je carrière kunt zetten.

Bekijk ook eens incgezondwerken.nl
Sluiten