Over ons

Vanuit onze jarenlange ervaring in de arbodienstverlening, is onze inzet altijd gericht geweest op optimale inzetbaarheid. Hierdoor kijken we bij inc. Re-integratie B.V. naar mogelijkheden (rekening houdend met de beperkingen) en denken we ‘out of the box’ mee met onze opdrachtgevers, waarbij het belang van alle betrokken partijen wordt meegewogen.

Werk is van groot belang voor het welbevinden van het individu: het is de belangrijkste bron van inkomen, geeft structuur aan de dag en draagt bij aan sociale integratie en maatschappelijke participatie. Het is dan ook onze missie om cliënten handvatten aan te reiken bij het invulling geven aan dit waardevolle deel van hun leven. Dit vanuit onze visie dat ieder mens zowel over eigen verantwoordelijkheid als over eigen krachten en talenten beschikt, die hem in staat stellen keuzes te maken in het leven. Vanuit persoonlijke betrokkenheid draagt de begeleiding van onze consulenten bij aan het opnieuw inzetten van deze eigen kracht en talenten in de (nieuwe) omstandigheden.

Ons team

Trainer/arbeidsdeskundige

Astrid van Houwelingen

trainer / arbeidsdeskundige

De mens en zijn/haar werk, loopt als een rode draad door mijn eigen loopbaan. Als HR-professional, als trainer/coach en als arbeidsdeskundige.

Het heeft mij altijd gefascineerd. Werk doet zoveel voor mensen; uiteraard zorgt het voor de basale behoeften als inkomen en zekerheden, maar het geeft ook zelfvertrouwen, identiteit, status, ontplooiing, structuur, regelmaat, vriendschappen, netwerk, etc.

Het ontbreken van werk door ziekte of werkloosheid óf niet het juiste werk doen, doet dan ook net zoveel met mensen. Vanuit deze gedachte begeleid ik mensen in hun ambities en hun persoonlijke ontwikkeling, zodat zij een optimale invulling kunnen geven aan hun loopbaan.

re-integratiecoach / loopbaanbegeleider

Judith Visser

re-integratiecoach / loopbaanbegeleider

Denken in mogelijkheden is mijn motto.

Elke tegenslag/moeilijkheid biedt namelijk ook weer een kans. Samen gaan we aan de slag om te onderzoeken hoe jij weer in je kracht komt te staan en waar nieuwe mogelijkheden liggen.

Loopbaancoach

Paula van Wijngaarden

coach

Wanneer je niet meer in staat bent om je eigen werkzaamheden te kunnen oppakken, komt er veel op je af.

Je hebt hier niet om gevraagd, maar moet het wel accepteren. Daarnaast is er onzekerheid en onwetendheid. Dit kan een moeilijk proces zijn, waarin je soms best wat ondersteuning kunt gebruiken.

Vanuit mijn rol als coach ben ik in staat om een luisterend oor te bieden, maar ook gerichte adviezen en handvatten te bieden. Hierdoor help ik cliënten in de transitie van de zekerheden van het verleden en de onzekerheid van het nu, naar nieuwe motivatie voor de toekomst.

Bekijk ook eens incgezondwerken.nl
Sluiten